Dane Bedrijfsvastgoed kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Dane Bedrijfsvastgoed, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Dane Bedrijfsvastgoed verstrekt.

Persoonsgegevens die verwerkt worden:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres
– evt aanvullende informatie die u zelf heeft toegevoegd

Waarom Dane Bedrijfsvastgoed gegevens nodig heeft

Dane Bedrijfsvastgoed verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Dane Bedrijfsvastgoed uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening.

Hoe lang Dane Bedrijfsvastgoed gegevens bewaart

Dane Bedrijfsvastgoed bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Dane Bedrijfsvastgoed verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Dane Bedrijfsvastgoed worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Dane Bedrijfsvastgoed gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google analytics

Dane Bedrijfsvastgoed maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Dane Bedrijfsvastgoed bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google hier https://policies.google.com/privacy?hl=nl aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Dane Bedrijfsvastgoed te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Dane Bedrijfsvastgoed heeft hier geen invloed op.
Dane Bedrijfsvastgoed heeft Google geen toestemming gegeven om via Dane Bedrijfsvastgoed verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@danebedrijfsvastgoed.nl . Dane Bedrijfsvastgoed zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Dane Bedrijfsvastgoed neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Dane Bedrijfsvastgoed maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Dane Bedrijfsvastgoed verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Dane Bedrijfsvastgoed op via info@danebedrijfsvastgoed.nl.

www.danebedrijfsvastgoed.nl is een website van Dane Bedrijfsvastgoed.

Dane Bedrijfsvastgoed is als volgt te bereiken:
Contact pagina

Adres:
Plaza 1b
4782 SL  MOERDIJK

Telefoonnummer: 085 – 876 88 98
Email: info@danebedrijfsvastgoed.nl

Disclaimer

Op het gebruik van deze website zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website stemt u in met de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

Disclaimer website

Deze website dient slechts voor algemene informatieve doeleinden. De verstrekte informatie is niet bedoeld als advies in concrete gevallen. Hoewel Dane Bedrijfsvastgoed, handelsnaam van Dane Makelaardij & Taxaties BV (hierna te noemen: DMT) de informatie op deze website met zorg heeft samengesteld en voortdurend onderhoudt, kunt u aan deze informatie geen rechten ontlenen. DMT aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de verstrekte informatie en/of schade ten gevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.
Deze website bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet door DMT worden beheerd. DMT heeft deze opgenomen voor uw informatie en te goeder trouw geselecteerd. DMT aanvaardt echter geen aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van deze websites.
DMT garandeert niet dat aan haar verzonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar verzonden e-mails of andere elektronische berichten.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomstrechten, zoals auteursrechten, merkrechten en databankrechten op informatie, tekst, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay-out en vormgeving van deze website, berusten bij DMT. De informatie op deze website is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DMT niet toegestaan. Het plaatsen van een hyperlink naar (enige pagina op) deze website is toegestaan na schriftelijke toestemming van DMT. DMT geeft geen toestemming voor het plaatsen van een hyperlink indien de inhoud, uitstraling of reputatie van de gastwebsite zich naar het oordeel van DMT slecht verdraagt met de naam en repuatie van DMT, haar producten of de inhoud van deze website.

Privacy

DMT respecteert uw privacy als gebruiker van deze website en zorgt ervoor dat persoonlijke informatie die u eventueel (via e-mail en/of via een contactformulier) aan DMT verschaft, ten allen tijde vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld. Door u via deze website of via e-mail aan DMT verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het aangegeven doel, zoals het reageren op informatieaanvragen. Voor vragen over de (eventuele) verwerking van uw persoonsgegevens door DMT kunt u contact met ons opnemen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze website en op het gebruik daarvan is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die voortvloeien uit het gebruik van deze website en/of de hieraan ontleende informatie zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Breda, Nederland.